ksiegi-gosci.info
Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych albo mających ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.