ksiegi-gosci.info
Znajdź kompetentną osobę, która zadba o twoje mieszkanie i sprawi, że zrobi się w nim rzeczywiście czysto

Znajdź kompetentną osobę, która zadba o twoje mieszkanie i sprawi, że zrobi się w nim rzeczywiście czysto

Zachowanie domu w porządku wymaga dużej ilości wolnego czasu oraz sił. Nie każdy umie podołać temu obowiązkowi, szczególnie w sytuacji,gdy jest osobą aktywną zawodowo i sporo czasu spędza poza mieszkaniem. Alternatywą w takim przypadku może okazać się zatrudnienie fachowej gospodyni, która weźmie na siebie większość obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa oraz utrzymaniem go w porządku.
Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych albo mających ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.