ksiegi-gosci.info

profesjonalista

Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych albo mających ryzykiem. Z reguły zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, aby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod kuratelą aktuariusza.
Aparaty cyfrowe i lustrzanki – ciekawe porady

Aparaty cyfrowe i lustrzanki – ciekawe porady

Jeszcze kilka lat temu szczytem oczekiwań było posiadanie sporego oraz zazwyczaj mało poręcznego aparatu fotograficznego, który fotografie robił na odpowiedniej kliszy. Jeśli zużyliśmy cały film, a nie posiadaliśmy następnego, to nie mogliśmy już wykonać kolejnych zdjęć, tak samo jak nie było możliwości usunięcia ujęć, które nie wyszły dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy.