ksiegi-gosci.info

Sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Sposoby wejścia na zagraniczne rynki są to sposoby tyczące się doboru określonej formy działalności zagranicznej jak też sposobu ekSPAnsji na zagraniczne rynki i kolejności ich opanowywania.
Czynnikiem przesądzającym o wyborze metody wejścia na zagraniczny rynek jest pozycja firmy na rynku (walory konkurencyjne) skonfrontowane z atrakcyjnością rynku.

detektyw

Autor: Ben McShea
Źródło: http://www.flickr.com

W wypadku słabych walorów oraz mało atrakcyjnego rynku selekcjonuje się na ogół strategię nie mającą przemieszczenia zasobów to znaczy pośredni eksport. W wypadku mocnych atutów oraz niewielkiej atrakcyjności rynku firmy podejmują eksport pośredni jak też wywóz towarów bezpośredni przy użyciu swych sieci sprzedaży. Gdy przedsiębiorstwo (sprawdź aluminiowe wycieraczki do swojej firmy) nie dysponuje właściwymi zasobami, lecz rynek jest ciekawy przyjmuje się przeważnie taktykę sprzedaży licencji, tworzenia systemu franchisingo-wego albo joint-venture z kontrahentem miejscowym. Firmy silne a także działające na interesującym rynku wykorzystują strategię inwestowania za granicą i tworzą montownie, zakłady wytwórcze bądź swe filie.

Z punktu spostrzegania sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować taktykę koncentracji rynkowej, jaka polega na powolnym jak też metodycznym powiększaniu liczby rynków na których przedsiębiorstwo prowadzi działania marketingowe albo procedurę dywersyfikacji rynkowej, w jakiej przedsiębiorstwo wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu wyklucza z rynków mniej intratne produkty bądź wycofuje się z rynków dających nieduże zyski. By wejść z eksportem na rynek rosyjski powinno się posiadać tzw. certyfikat (witryna-> – więcej na stronie) Gost.