ksiegi-gosci.info

ubezpieczenia

Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo posiadających ryzykiem. Zazwyczaj zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszym kraju, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane są (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy KNF): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) oraz udokumentowany roczny staż zawodowy pod opieką aktuariusza.