ksiegi-gosci.info

W jaki sposób robić wyburzanie obiektów na swojej działce budowlanej, by nie mieć kłopotów z polskim prawem?

W jaki sposób robić wyburzanie obiektów na swojej działce budowlanej, by nie mieć kłopotów z polskim prawem?

W jaki sposób robić wyburzanie obiektów na swojej działce budowlanej, by nie mieć kłopotów z polskim prawem?

Niekiedy się zdarza, że na działce usytuowane są stare i nierozebrane budynki. Zazwyczaj nie wpływają one na koszt działki budowlanej, wobec tego nie tworzą problemu dla nabywcy działki. Niestety wraz z czasem zniszczone zabudowania mogą przynieść dużo kłopotów, przez co pierwotne pozytywy ulegają zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że istniejące budynki nie zostaną przyłączone do budowanego budynku, więc trzeba dokonać wyburzenia. Prawo związane z budową jasno mówi, w jakich sytuacjach należy uzyskać właściwe pozwolenie na wyburzenie a kiedy zachodzą pewne odstępstwa. Burzenie budynków nie może więc być dokonane bez koniecznego zezwolenia (wyburzanie i rozbiórka budowli). Wniosek należy złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku należy podać adres danej nieruchomości, która ma zostać rozebrana, numer ewidencyjny działki budowlanej jak również dokładnie opisać zamiary związane z budowlanką, to jest podać, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Dokument winien zostać własnoręcznie podpisany oraz zaopatrzony w datę jak również miejsce, w którym został napisany. Trzeba także dołączyć do tego wniosku zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę, opis robót powiązanych z rozbiórką. Należy też jasno wyrazić, że zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla ludzi jak również mienia. Niezbędny jest ponadto obrys usytuowania budynku na działce. Omówione wyżej papiery mogą być niewystarczające w przypadku skomplikowanych robót budowlanych. Wtedy konieczny stanie się także konkretny projekt architektoniczny rozbiórki. Jeżeli budynek ulokowany jest na terenach szczególnych, na przykład: górniczych, niezbędne mogą się okazać uzgodnienia, rozmowy jak też spisane ekspertyzy innych organów.

Burzenie budynków z pewnością wymaga wynajęcia kierownika, który będzie kontrolował proces robót. W pojęciu prawa takim kierownikiem może być osoba mająca adekwatne wykształcenie i uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki i zabezpieczenie miejsca jak też dbałość o właściwy tok robót wyburzeniowych. Po otrzymaniu koniecznych zezwoleń należy przejść do wyburzania, które nie jest prostą czynnością. Warto zatem zlecać rozbiórki specjalistycznym firmom.